Acta Media doo

tim iz snova

Unapredite timski rad kroz interaktivni trening

29. februar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Svetlana Milutinović, MBA & MSc urbanizma i pejz. arhitekture, poseduje bogato petnaestogodišnje, međunarodno iskustvo u vođenju projekata i timova širom Evrope

Određivanje koji ste tip ličnosti – po bojama: Ovo je jednostavan, ali moćan model tipova ličnosti zasnovan na klasifikaciji po bojama. Učesnici će naučiti kako identifikovati i razumeti različite tipove ličnosti, kako bi bolje razumeli sebe i druge članove tima

 

Koja si ti boja? Koja se boja sa kojom uklapa i zašto je tako: važan segment baziran na samoprepoznavanju i razumevanju sopstvene ličnosti i na koji način se uklapa sa drugim tipovima ličnosti. Učesnici će razmotriti svoje preferencije i ponašanje na osnovu svog tipa ličnosti

 

Ključni alati za formiranje timova: Fokus je na različitim alatima i tehnikama koje mogu pomoći u formiranju uspešnih timova. Učesnici će naučiti kako da identifikuju veštine i karakteristike članova tima, kao i kako da pravilno raspodele zadatke i stvore efikasnu saradnju

Menadžerima, rukovodiocima, HR stručnjacima, tim liderima, kao i svim ostalim zaposlenima koji žele da nauče kako da stvore tim iz snova i postignu uspeh u radnom okruženju.

Predavač

Svetlana Milutinović

MBA & MSc urbanizma i pejz. arhitekture, poseduje bogato petnaestogodišnje, međunarodno iskustvo u vođenju projekata i timova širom Evrope

Kao magistar urbanizma i pejzažne arhitekture, opus Svetlaninog delovanja je rukovođenje timovima, upravljanje velikim projektima kao i rukovođenje čitavim kompanijama i svim operacijama unutar njih, kako iz oblasti urbanizma i građevine, tako i istraživačkim radom.

U ulozi koordinatora projekta, Svetlana je rukovodila radnim grupama i organizovala programske aktivnosti tokom sprovođenja faze teritorijalne dijagnoze, prema metodološkom okviru, odobrenom od strane Saveta Evrope, širom Srbije, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, gde je bilo uključeno preko 1000 ljudi. U Parizu je kao pomoćnik predsednika UNESCO kluba na Sorboni i federalnog savetnika u

Francuskoj federaciji UNESCO, Svetlana koordinisala timovima i pripremala programe debata za forume i panele (Forum Tesla, Peace forum, Tesla Memory Panel), ostvarujući saradnju sa laureatima Nobelove nagrade, akademicima i mnogobrojnim eminentnim stručnjacima.

O kursu:

  • Samoprepoznavanje ličnosti i razumevanje svoje uloge u timskom okruženju su važni segmenti u cilju sagledavanja kako se uklapate sa drugim tipovima ličnosti
  • Dobićete alate i tehnike za identifikaciju svojih snaga, slabosti i doprinosa timu
  • Saznaćete kako da razvijete pozitivnu i produktivnu radnu kulturu u timu, kako da utičete na kulturu i kako da je oblikujete radi postizanja uspeha i zadovoljstva članova tima
  • Unapredite ključne osobine lidera, kao i tehnike motivacije i inspiracije tima

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: