Acta Media doo

43 zadovoljnih polaznka

4/5

Transferne cene

Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole.

Predavač je Suzana Hrabrić

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP. Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz oblasti finansija i računovodstva, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom, maloprodajom, proizvodnjom i marketingom. 

  • Pripremite neophodnu dokumentaciju, predajte je u roku i opravdajte prilikom poreske kontrole!
  • Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole!
  • Nezaobilazni korak prilikom testiranja transfernih cena jeste vršenje funkcionalne analize sa izborom najadekvatnije metode i njenom primenom, što nije jednostavno i što zavisi od brojnih faktora.
  • Sve prethodno direktno može uticati na obračun i (ne)prikazivanje poreskih efekata.
  • Pozivamo Vas na online seminar sa predvačem koji ima veliko iskustvo u izradi studija o transfernim cenama, a nakon ovog seminara bićete osposobljeni za izradu Studije o transfernim cenama

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

opis proizvoda

opis proizvoda