Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Upravljanje otpadom – novine i njihova primena u praksi

5. jun 2023. od 10 do 15 h

Online -zoom

Danijela Simonović

Licima koja su u svojim kompanijama zadužena za upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i svim drugim zainteresovanim licima.

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o upravljanju otpadom:

 • izdvajanje dozvole za skladištenje otpada
 • integralne dozvole za tretman otpada,
 • nadležnosti za izdavanje dozvola,
 • ukidanje obaveze pribavljanja dozvole proizvođaču otpada za privremeno skladištenje sopstvenog otpada.
11. 800
RSD + PDV

Online - zoom

U “Sl. glasniku RS”, broj 35/2023 objavljene su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, koje su stupile na snagu 7. maja 2023. godine, a neke od važnijih novina su:

 • izdvajanje dozvole za skladištenje otpada
 • integralne dozvole za tretman otpada,
 • nadležnosti za izdavanje dozvola,
 • ukidanje obaveze pribavljanja dozvole proizvođaču otpada za privremeno skladištenje sopstvenog otpada.

dANIJELA sIMONOVIĆ

Sa preko 20 godina radnog iskustva u struci  kao konsultant za zaštitu životne sredine, sa sledećim sertifikatim:

 • 371O19815 – Odgovorni projektant tehnoloških procesa
 • 475J39415 – Odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
 • Savetnik za hemikalije
 • Vodeći ocenjivač 14001
 • Vodeći ocenjivač 9001
 • Energetski menadžer
 • Položeni stručni ispit iz protivpožarne zaštite
 • Poslednji najvažniji projekat jeste rad u Spalionici Vinča, kao jednom od najvažnijih projekata u EU.