Acta Media doo

Trodnevni trening

4/5

SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

21, 23, 27. novembar od 10 do 15 h

ONLINE – ZOOM

Jadranka Radosavljević

dipl. inž. tehnologije, vodeći projektant u oblasti zaštite životne sredine Elixir Engineering doo

Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom. Na treningu ćemo se, između ostalog, baviti i:

  • Primenom aktuelnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom
  • Efikasnom pripremo, neophodne dokumentacije za upravljanje otpadom
  • Preporukama za optimizaciju troškova prilikom upravljanja otpadom

Koje i kolike naknade su dužni da plaćaju zagađivači životne sredine, generatori otpada i operateri upravljanja otpadom?

  • Predavač će radionice voditi online preko platforme ZOOM.
  • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka treninga na mejl office@actamedia.rs
  • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo test za proveru znanja koji je sastavio predavač, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom poštom na mejl office@actamedia.rs
  • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „ Specijalista za upravljanje tokovima otpada“.
  • U slučaju da ne možete da prisustvujete svim radionicama, postoji mogućnost dostavljanja video snimka propuštene radionice, uz dodatnu mogućnost da u roku od 14 dana od završenog treninga, postavite pitanja predavaču. Pitanja se odnose na teme koje su deo propuštene radionice. Ukoliko ovo bude slučaj, molimo Vas da nas obavestite pre početka treninga.

POVLAŠĆENA CENA KOTIZACIJE ZA PRETPLATNIKE BZR PORTALA

RADIONICA I

Organizacija upravljanja otpadom

RADIONICA Ii

Priprema izveštaja, evidencija i planova

RADIONICA Iii

Upravljanje različitim vrstama otpada

JADRANKA RADOSAVLJEVIĆ

Dipl. inž. tehnologije, vodeći projektant u oblasti zaštite životne sredine Elixir Engineering doo

Ima 14 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti zaštite životne sredine i više od 3 godine radnog iskustva kao odgovorni projektant tehnoloških procesa. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-a), obuka iz oblasti ZŽS, zaštite od hemijskih udesa, hemikalija i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik je za hemikalije za 10 preduzeća. 

cena kotizacije

37.900 rsd + pdv

cena kotizacije ZA PRETPLATNIKE BZR PORTALA:

27.900 rsd + pdv

FORMA ZA PRIJAVU

opis proizvoda

opis proizvoda