Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

ONLINE PANEL BZR #6:

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA GRADILIŠTU po NEBOSH principima

27.4.2023.

Željko Karapandžić Master strukovni inženjer zaštite na radu

300 ESPB sa položenim NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety, Associate Member of International Institute of Risk and Safety Management

Pogledajte više

Redakcija BZR Portala organizuje novi Online Panel sa ciljem da učesnicima približimo međunarodno priznate standarde i norme po NEBOSH principima u poređenju sa našim propisima i zahtevima mera prevencije prilikom organizacije privremenih i pokretnih gradilišta sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu.

  • Međunarodno uređenje upravljanja zaštitom na radu
  •  Kontrolisanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu,
  • Evidentiranje i sprovođenje preventivnih mera,

Licima koja obavljaju poslove bezbednosti I zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara ili poslove koordinacije, odnosno svim ostalima licima koja nisu isključena od organizacije i obaveza sprovođenja ovih poslova na privremenim I pokretnim gradilištima.

9. 800
RSD

Ishodi vebinara

Po završetku ovog vebinara, učesnici bi trebalo da su u stanju da

  • pokažu razumevanje za primenu obrađenih tema svih 12
  • elemenata sa praktičnom primenom na gradilištu.
  • Posebno bi trebalo da budete u mogućnosti da:

NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) je nezavisno ispitno telo sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koje organizuje kurseve i kvalifikacije u području zdravlja, bezbednosti, blagostanja i zaštiti životne sredine. NEBOSH kvalifikacije priznate su od relevantnih organizacija kao što je Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), International Institute of Risk & Safety Management (IIRSM) i Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA).

Napomena: navedene teme će biti obrađene informativno u skladu sa raspoloživim vremenom trajanja vebinara. Redacija BZR Portala će u narednom period organizovati detaljnu obuku u višesatnom trajanju.

Detaljnije o programu:

Teme sa kojima se ovaj vebinar bavi sa posebnom pažnjom su obrađene kroz elemente podeljene u tri oblasti:

Prva oblast

sadrži četiri elementa: osnove bezbednosti i zdravlja na radu, politiku bezbednosti I zdravlja na radu, planiranje, i organizovanje upravljanja rizicima na privremenim i pokretnim gradilištima.

Druga oblast

Sadrži osam elemenata, koji obrađuju primarne opasnosti i štetnosti na privremenim i pokretnim gradilištima.

Kontrolisanje opasnosti i štetnosti na gradilištu

Treća oblast

uključuje razradu praktične evaluacije rizika radnog mesta i mere koje obrađuju uspostavljanje hijerarhije kontrole rizika u odnosu na propisane kaznene odredbe. Monitoring, kontrolu i stalno preispitivanje uspstavljenih mera.

forma za prijavu