Acta Media doo

Vizualizacija i prezentacija podataka u Excelu

Suzana R. Marković

Suzana R. Marković je magistrirala 2005. i doktorirala 2011. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku. 

Pogledajte više

1.deo: Excel grafikoni

 1. stubičasti (bar&column)
 2. linijski
 3. pita (pie&donut)
 4. grafikoni površine (area)
 5. combo (kombinovanje grafikona; primarna i sekundarna osa)
 6. sparklines (grafikoni u jednoj ćeliji tabele)
 7. linija trenda

2. deo: Pivot tabele i pivot grafikoni

 1. kreiranje interaktivne table (dashboard-a) sa dinamičkim grafikonima
 • Sa kojim tipom podataka se radi?

celobrojni ili realni broj, vremenske serije, tekstualni podaci, geo-prostorne itd.

 • Šta se pokušava prikazati?

odnos, poređenje, sastav, distribuciju, trend itd.

 • Ko je krajnji korisnik koji koristi ove informacije?

analitičar, menadžer, klijent, itd.

Kome su potrebne Excel veštine? Vama koji radite u finansijama i računovodstvu, marketingu, administraciji, farmaciji, građevinarstvu…Zaključak je jasan – većini.

Vaši izveštaji u Excelu trebalo bi da obuhvate ključne principe kako bi zadovoljili uslove za vizualizaciju podataka:

 • jasnost i jednostavnost
 • fokus na kreiranju priče, a ne na prikazu samih podataka
 • ravnoteža između dizajna i funkcionalnosti
 • izbor pravog tipa grafikona

forma za prijavu