Acta Media doo

Vladimir Kecić

Sa desetogodišnjim iskustvom na poziciji Globalnog Operativnog Lidera u General
Electric HealthCare kompaniji, Vladimir Kecić živi i radi u Brizbejnu, Australiji sa
suprugom i dvoje dece.
Sa fakultetom arhitekture/dizajna i trenutnim usavršavanjem na studijama biznis
mastera, Vladimir poseduje višegodišnje iskustvo operativnog “wing to wing”
sistema poslovanja, aludirajuci na ko-kreaciju i održivi razvoj.