Acta Media doo

zapošljavanje stranaca
u republici srbiji

učesnici info sesije ostvaruju popust od 10%

25. mart 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

POPUST 10% na redovnu cenu kotizacije

Informacije:

5/5

Marko Leković – advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić specijalizovan za radno i imigraciono pravo.

Sanja Gavranović – Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Detaljno objašnjenje procedura,  od podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu od radnog angažovanja.

Poslodavcima, advokatima,  zastupnicima, agencijama za posredovanja u zapošljavanju

Predavači

marko leković

advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. 

sanja gavranović

rukovodilac Grupe za normativne i studijsko analitičke poslove u oblasti zapošljavanja i ekonomskih migracija u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

O seminaru:

Pozivamo vas najobuhvatnij seminar na temu primene Zakona o zapošljavanju, kao i pratećih podzakonskih akata.

Kako se digitalizacija postupka i nove pojednostavljene primenju u praksi i kako sprovesti test tržišta rad i doći do jedinstvene dozvole za rad? Dobićete i savete za korišćenje Portala za strance.

Očekujemo vas 25. marta 2024. u hotelu Moskva (ili online).

Teme seminara:

Lokacija:

Budite u toku i pratite novosti na:

Forma za prijavu: