Acta Media doo

zapošljavanje stranaca
u republici srbiji

U susret početku primene od 1. februara

09. februar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV Online: 14.700 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Marko Leković – advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić specijalizovan za radno i imigraciono pravo.

Sanja Gavranović – Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Sve potrebne informacije o:
• izdavanju jedinstvene radno boravišne dozvole,
• upućivanju stranca na rad kod drugog poslodavca, pod uslovima koji su propisani i za domaće državljane,
• digitalizaciji postupka,
• o novim pravnim institutima: procena, saglasnost, jedinstvena radno boravišna dozvola.
• dozvolama za upućena lica,
• dozvolama za kretanje u okviru privrednog društva,
• i drugim važnim pitanjima za primenu zakona.

Domaćim i stranim poslodavcima, advokatima, pravnicima, agencijama za zapošljavanje, knjigovodstvenim agencijama i svim drugim licima koji učestvuju u postupku zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji.

Predavači

marko leković

advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. 

sanja gavranović

rukovodilac Grupe za normativne i studijsko analitičke poslove u oblasti zapošljavanja i ekonomskih migracija u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

O kursu:

Skrećemo pažnju da su u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2024 objavljeni sledeći podzakonski akti (na snazi od 1.2.2024):

  • Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem,
  • Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca,
  • Pravilnik o odobravanju privremenog boravka.

 

Takođe, Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja, na snazi je od 5. januara 2024.godine, čime za pripremljen pravni okviru za punu primenu Zakona o zapošljavanju stranaca.

Izmene i dopune Zakona omogućiće brže izdavanje jedinstvene radno boravišne dozvole kao biometrijskog dokumenta, upućivanje stranca na rad kod drugog poslodavca, pod uslovima koji su propisani i za domaće državljane, digitalizaciju postupka, period izdavanja i produžetka do 3 godine.

Takođe, počinje primena novih pravnih instituta kao što je procena, saglasnost, jedinstvena radno boravišna dozvola, kao i preciziranih odredaba koje se odnose na dozvolu za upućena lica i dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva.

Pozivamo vas na seminar na kome ćete direktno od stručnjaka koji su učestvovali u izradi zakona, saznati sve potrebne informacije u vezi sa pojednostavljenim administrativnim procedurama i uslovima za izdavanje svih vrsta dozvola, i dobiti odgovore na vaša pitanja.

Na seminaru će biti demonstriran rad na novom Portalu za strance.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: