Acta Media doo

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Tržište u okviru kojeg se bavimo Zaštitom životne sredine, njenim očuvanjem i
ekologijom. Agencije za zaštitu životne sredine kao i Ministarstva za zaštitu životne
sredine, redovni su panelisti na našim edukativnim programima i stalna postava našeg
stručnog tima portala za Zaštitu životne sredine. Postanite naš klijent i saznajte sve o
taksama i subvencijama, direktno od eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.

Specijalista za zaštitu životne sredine

INFO:

 • Proces upravljanja zaštitom životne sredine zahteva znanje i odgovornost celokupnog sistema i zaposlenih u okviru svakog privrednog subjekta.
Pogledajte više

Upravljanje otpadom

INFO:

 • Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom. 
Pogledajte više

Naknade za zaštitu životne sredine

INFO:

 • Koje i kolike naknade su dužni da plaćaju zagađivači životne sredine, generatori otpada i operateri upravljanja otpadom?
Pogledajte više

Upravljanje ambalažnim otpadom – zakon i praksa

INFO:

 • O tome kako funkcioniše sistem upravljanja ambalažnim otpadom i kako ga unaprediti možete saznati na inreaktivnom online seminaru koji organizujemo sa predavačem koji ima veliko iskustvo u praksi.
Pogledajte više

Priprema i dostavljanje izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

INFO:

 • Zakonom o upravljanju otpadom su predviđene milionske kazne u slučaju kršenja člana 75. Zakona o upravljanju otpadu, odnosno nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu!
Pogledajte više

Upravljanje otpadom – novine i njihova primena u praksi

INFO:

 • Trening je namenjen licima koja su u svojim kompanijama zadužena za upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i svim drugim zainteresovanim licima.
Pogledajte više

OBAVEZE PROIZVOĐAČA OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

INFO:

 • Otpadom se upravlja integrisano, pri čemu se pažnja posvećuje preventivi, minimizaciji, identifikaciji, sakupljanju, razvrstavanju, evidentiranju, skladištenju, kontrolisanom kretanju u okviru postrojenja, bezbednom transportu na mesto tretmana, efikasnom iskorišćenju i, kao krajnje rešenje, bezbednom odlaganju uz što manje štete po životnu sredinu.

Pogledajte više

OBAVEZE PROIZVOĐAČA OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

INFO:

Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.

Pogledajte više

specijalista za upravljanje otpadom

INFO:

Na treningu bavili smo se:

 • Primenom aktuelnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom
 • Efikasnom pripremo, neophodne dokumentacije za upravljanje otpadom
 • Preporukama za optimizaciju troškova prilikom upravljanja otpadom
 • Koje i kolike naknade su dužni da plaćaju zagađivači životne sredine, generatori otpada i operateri upravljanja otpadom?
Pogledajte više

šta je esg i kome je važan?

21. vek uveliko donosi svoja pravila i tektonske promene u savremenom poslovanju, ali načinu radi i života svih nas, a glavni odgovor na ove promene jesu ESG kriterijumi (Životna sredina, Društvena odgovornost i Korporativno upravljanje – „Environmental, Social and Corporate)“ i njihova integracija u javni, privatni i neprofitni sektor. 

Pogledajte više

Specijalista za zaštitu životne sredine

INFO:

 • Sa stručnim konsultantima koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite životne sredine osmislili smo program trodnevnog treninga, nakon čijeg pohađanja stićete sertifikat.

  Svi polaznici treninga dobijaju 30 dana besplatnog pristupa Portalu ZŽS.

Pogledajte više

Priprema i dostavljanje izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

INFO:

 • Redakcija ZžS portala vas poziva na redovni mesečni online Panel ZŽS. 27. februara gost predavača je Jovanka Dakić, izvršna direktorka sektora za upravljanje otpadom u JKP Higijena Pančevo, koja će nam preneti svoja bogata iskustva iz prakse u pogledu izvršavanja zakonske obaveze godišnjeg izveštavanja o otpadu.

Pogledajte više

Naknade za zaštitu životne sredine

INFO:

 • Preduzeća koja su zagađivači životne sredine/generatori otpada i operateri upravljanja otpadom su dužna da naknade uplaćuju akontaciono po kvartalima u skladu sa Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine, a dostavljanje podataka za obračun naknada od strane privrednih društava je do 31.03. tekuće godine za prethodnu u NRIZ.
Pogledajte više

esg polazne osnove i implementacija

INFO:

 • ESG specijalistima, izvršnim direktorima, finansijskim direktorima, službenicima za rizike, menadžerima održivog poslovanja, stručnjacima u oblasti životne sredine, pravnicima i advokatskim kancelarijama, bankarskom sektoru, revizorima i svim drugim profesionalcima i konsultantima koji učestvuju u donošenju poslovnih odluka i odlučivanju.
Pogledajte više

PRIMENA ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU I AKTUELNE IZMENE PROPISA

INFO:

 • Na martovskom Online panelu prezentovaćemo izazove uočene u dosadašnjoj primeni zakona, zaključke sprovedenih konsultacija i preporuke na osnovu koji će Ministarstvo zaštite životne sredine raditi u narednom periodu na unapređenju sistema upravljanja ambalažnim otpadom kroz izmenu zakonskog okvira, kao i prezentovati dva propisa koja su početkom godine stupila na snagu.
Pogledajte više