Acta Media doo

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Specijalista za zaštitu životne sredine

INFO:

  • Proces upravljanja zaštitom životne sredine zahteva znanje i odgovornost celokupnog sistema i zaposlenih u okviru svakog privrednog subjekta.
Pogledajte više

Upravljanje otpadom

INFO:

  • Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom. 
Pogledajte više

Naknade za zaštitu životne sredine

INFO:

  • Koje i kolike naknade su dužni da plaćaju zagađivači životne sredine, generatori otpada i operateri upravljanja otpadom?
Pogledajte više

Upravljanje ambalažnim otpadom – zakon i praksa

INFO:

  • O tome kako funkcioniše sistem upravljanja ambalažnim otpadom i kako ga unaprediti možete saznati na inreaktivnom online seminaru koji organizujemo sa predavačem koji ima veliko iskustvo u praksi.
Pogledajte više

Priprema i dostavljanje izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

INFO:

  • Zakonom o upravljanju otpadom su predviđene milionske kazne u slučaju kršenja člana 75. Zakona o upravljanju otpadu, odnosno nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu!
Pogledajte više

Upravljanje otpadom – novine i njihova primena u praksi

INFO:

  • Trening je namenjen licima koja su u svojim kompanijama zadužena za upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i svim drugim zainteresovanim licima.
Pogledajte više

OBAVEZE PROIZVOĐAČA OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

INFO:

  • Otpadom se upravlja integrisano, pri čemu se pažnja posvećuje preventivi, minimizaciji, identifikaciji, sakupljanju, razvrstavanju, evidentiranju, skladištenju, kontrolisanom kretanju u okviru postrojenja, bezbednom transportu na mesto tretmana, efikasnom iskorišćenju i, kao krajnje rešenje, bezbednom odlaganju uz što manje štete po životnu sredinu.

Pogledajte više

OBAVEZE PROIZVOĐAČA OTPADA U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

INFO:

Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.

Pogledajte više