Acta Media doo

Danka Draško

je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih u Srbiji. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, a specijalizovana je za postupak prestanka radnog odnosa, posebno u pogledu postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca po osnovu viška zaposlenih, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline.