Acta Media doo

In - house edukacije

Mi smo tu za Vas, da poboljšate kompetencije Vaših zaposlenih!

Odaberite temu za Vašu edukaciju

Razvijanje i sticanje novih kompetencija zaposlenih ključ je napretka i postizanja dodatne vrednosti svake organizacije!

Na osnovu dugoročne strategije i njome postavljenih ciljeva, svaka organizacija mora pripremiti plan razvoja ljudskih resursa i odrediti koje kompetencije će joj biti potrebne da bi ih ostvarila.

In-House Edukacije

Razvijanje i sticanje novih kompetencija zaposlenih ključ je napretka i postizanja dodatne vrednosti svake organizacije!

Na osnovu dugoročne strategije i njome postavljenih ciljeva, svaka organizacija mora pripremiti plan razvoja ljudskih resursa i odrediti koje kompetencije će joj biti potrebne da bi ih ostvarila.

pošaljite upit za in-house edukaciju

Pogledajte sve edukacije

PROIZVODNJA

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 26. i 30. januar (Kurs produktivnosti)
 • 25. i 26. novembar (Strukturno rešavanje) problema
Pogledajte više

logistika i nabavka

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 26. i 30. januar (Kurs produktivnosti)
 • 25. i 26. novembar (Strukturno rešavanje) problema
Pogledajte više

pravo

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 23. februar (Međunarodno kretanje radnika)
 • Rodna ravnopravnost - rokovi i izveštavanje
Pogledajte više

FINANSIJE

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 26. januar (Transferne cene)
 • 3. januar, 2 i 3. februar (Strukturno rešavanje problema)
Pogledajte više

Zaštita životne sredine

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • Specijalista za zaštitu životne sredine
 • Upravljanje otpadom
Pogledajte više

HR I MENADŽMENT

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 25. i 26 januar (Zaštita podataka o ličnosti)
 • 15, 16 i 17 decembar (Strategije komunikacije)
Pogledajte više

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 30. januar  2023 (Ergonomija radnog mesta)
 • 26. decembar 2022 (Bezbednost i zdravlje na radu)
Pogledajte više

IT I TEHNIKA

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 30. januar (Katastar nepokretnosti i digitalni servisi katastra)
 • 25. i 26. novembar (Strukturno rešavanje) problema
Pogledajte više

ADMINISTRACIJA

Pogledajte naše aktuelne kurseve:

 • 23. februar (Međunarodno kretanje radnika)
 • Rodna ravnopravnost - rokovi i izveštavanje
Pogledajte više