Acta Media doo

FACILITY MANAGEMENT BUSINESS ASSOCIATION U SARADNJI SA ACTA MEDIA DOO ORGANIZUJE DVODNEVNI TRENING

osnove facility menadžmenta i iskustva dobre prakse

30. i 31.januar 2024. 09-17h

Desk&More

Kotizacija: 57.900 + PDV

Kotizacija za prijave do 15.01: 52.110 + PDV

Informacije:

5/5

Tamara Simić – predstavnik osnivača FMBAS, Tokata

Director

Bojan Miljković – predstavnik osnivača FMBAS, Marera Property Management

Head of Operation technical Maintenance

Obuka će dati širu perspektivu industrije i usluga iz domena facility management-a a polaznicima približiti osnove struke uz razvoj znanja i veština iz FM-a kroz teoriju i iskustva dobre prakse.

Trening će biti održan strane vodećih stručnjaka iz ove oblasti, predstavnika kompanija osnivača asocijacije. Nakon odslušanog treninga, polaznici će dobiti sertifikat.

Trening je namenjen Facility menadžerima i osobama zaduženim za upravljanje objektima, zatim idealan je za sve profesionalce koji žele da unaprede svoje znanje u oblasti FM-a, diplomirane inženjere kao i studente završnih godina tehničkih fakulteta, ali i za one koji se žele prekvalifikovati. Sadržaj je prilagođen pružaocima usluga, ali i korisnicima i onima koji naručuju i ugovaraju usluge iz ove oblasti.

Predavači

tamara simić

Director

Diplomirala na Građevinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2004. godine, stiče znanja iz oblasti Facility Managementa kroz dugogodišnji rad u internacionalnim kompanijama specializovanim za upravljanje i održavanje objekata i primene održivih i zelenih resenja u domenu očuvanja životne sredine i smanjenju uticaja koji Real Estate industrija ima na okruženje.


Poseduje licencu za vršenje procena vrednosti nepokretnosti, a od 2019. godine stiče iskustvo kao predavač iz oblasti facility managementa, kroz obuke na temu osposobljavanja profesionalaca za facility menadžment. Kompaniji Tokata koja upravlja nekretninama i projektima razvoja komercijalnih nekretnina pridružila se ove godine na poziciji direktora.

bojan miljković

Head of Operation technical Maintenance

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom ‘Uticaj ljudskog faktora u odžavanju’. Bio je predavač na obukama ‘Stručnjak za facility menadžment’ održanih 2019. godine i poseduje licencu temografiste prvog nivoa izdate od ‘ITC’ Stockholm Švedska.

Iskustvo od više 15 godina sticao je u investicionom i redovnom tehničkom održavanju. Karijeru je gradio kroz renomirane kompanije na domaćem tržištu gde je radio na formiranju tehničkih timova, uspostavljanja standardizacije procesa i prepoznatljivošču kompanije na tržištu, a Marera Property Management-u se pridrzužio 2019. godine. Kao Facility menadžer upravljao je tehničkim timovima na više projekata, takođe i timovima za higijenu, zimsku službu, zelenilo i obezbeđenje.

O treningu:

Edukacija će biti interaktivna, u trajanju od dva dana, a učesnici će imati priliku da kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju steknu izuzetno korisna rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

Program je sastavljen od četiri modula:

30.01.2024.
i modul - osnove upravljanja nekretninama
ii modul - ugovaranje i implementacija usluga
31.01.2024.
iii modul - ZNAČAJ PROCESA I PRIMENE RADNIH PROCEDURA
iv modul - oPTIMIZACIJA TROŠKOVA I ODRŽIVI RAZVOJ NEKRETNINA
test

Forma za prijavu: