Acta Media doo

Gordana Malešević

Dipl. ekonomista – viši interni revizor

Škola interne revizije sa Oliverom Radović

INFO:

  • 29,30. maj
  • 10h do 15h
  • 47. 900 rsd
  • Hotel "Moskva" 27.900 rsd
  • Online - zoom 23.900 rsd
Pogledajte više

Pozivamo Vas u Školu interne revizije sa Oliverom Radović, koju održavamo u hotelu “Moskva” sa mogućnošću online praćenja, gde ćete uz savete i kroz praktične primere savladati osnove interne revizije.

Ivana Terzić

Gordana Malešević