Acta Media doo

Ivana Sekulić

Ivana Sekulić, po zvanju diplomirani ekonomista već 11 godina radi kao ovlašćeni revizor. Uža specijalnost su joj odnosi s potrošačima, odnosno reklamacije, budzeti jedinica lokalnih samouprava, zarade i naknade zarada zaposlenih, javne nabavke, kao i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Kao revizor pruža i savetodavne usluge i predavač je iz navedenih oblasti.

Alumnistkinja je brojnih programa, od kojih izdvaja programe „Podeli znanje postani mentorka“ Evropskog pokreta u Srbiji, Akademija ženskog liderstva i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Osnovna uloga internog revizora je pružanje savetodavnih usluga u vidu davanja preporuka kroz reviziju odredjenog sistema, kako bi se dati sistem unapredio i rizici u poslovanju sveli na minimum.