Acta Media doo

dipl. inženjer Jovana Škatarić

komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia d.o.o, koja pruža usluge iz oblasti preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, konsaltinga iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, bezbednosti u transportu opasnog tereta i upravljanja hemikalijama