Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

PRAG – procedure ugovaranje i sprovođenje ugovora o nabavkama i grantovima EU

29. i 30. avgust 2023.

10 – 14h

Online – Zoom ili uživo u hotelu Moskva

Dr Zoran Đorđević
Sertifikovani PMP, direktor konsultantske kuće EU Build i konsultant na velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.

 

Državnim ili lokalnim institucijama, dobavljačima, izvođačima, konsultantima i nevladinim organizacijama.

  • PRAG kao sistem za distribuciju EU sredstava
  • Strategija pribavljanja sredstava po PRAG-u
  • Nabavke po PRAG-u
  • Donacije po PRAG-u
  • Sličnosti i razlike između domaćeg i PRAG sistema javnih nabavki
  • Realizacija PRAG ugovora za usluge
  • Realizacija PRAG ugovora za dobra
  • Realizacija PRAG ugovora za radove
  • PRAG i FIDIC ugovori

ONLINE – ZOOM:

23. 800
rsd + pdv

HOTEL MOSKVA:

27. 800
rsd + pdv

PRAG (Practical guide on contract procedures for European Union external action / Praktični vodič za procedure ugovaranja spoljnih akcija Evropske unije) je sistem pravila za ugovaranje i sprovođenje ugovora o nabavkama i grantovima namenjenim spoljnim akcijama EU.

Možemo ga posmatrati kao vrlo razrađen EU „Zakon o javnim nabavkama“ kome su pridodati vrlo detaljni modeli ugovora za ugovaranja radova, dobara, usluga i grantova. Praktično sva sredstva koja EU ili neko od njenih tela, banaka, institucija, i dr. plasira van granica Unije se moraju ugovoriti i potrošiti u skladu sa PRAG pravilima.

TEME NA TRENINGU

FORMA ZA PRIJAVU

[wpforms id="22513"]

opis proizvoda

opis proizvoda