Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Primena Excel funkcija i mogućnosti Power query-ja

31. marta ističe zakonski rok za predaju godišnjih izveštaja o otpadu!

Suzana R. Marković

Suzana R. Marković je magistrirala 2005. i doktorirala 2011. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku.   Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama sticala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Blaca, na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije iz Beograda i na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija na predmetima iz oblasti računarstva i informatike na osnovnim, specijalističkim i master studijama.

  •  Sređivanje tabele primenom različitih tekstualnih funkcija i pravila za validaciju podataka (validation rules). – kao primer može da se koristi tabela koju polaznici popunjavaju preko odgovarajuće forme putem interneta
  •  Upoređivanje excel i google tabela – funkcije za pretragu podataka
  • Primena funkcija (sabiranja, prosečnih vrednosti itd.) nad podacima koji ispunjavaju određen uslov i upoređivanje dobijenih rezultata sa rešenjima koja nastaju primenom pivot tabela
  • Primena funkcija za pretragu podataka, iz jedne tabele, kreiranje više tabela u novim radnim listovima
  • Šta je Power Excel (Power Query i Power Pivot)? – sređivanje i analiza podataka korišćenjem opcija Power Query-ja, povezivanje tabela i njihova priprema za Power Pivot
  • Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu.

Dinamičan i moćan program kao što je Excel nudi niz mogućnosti koje Vam mogu olakšati svakodnevni rad i uštedeti vreme.
Pozivamo Vas na interaktivan online seminar, kako biste se upoznali ili usavršili mogućnosti koje nudi Excel
Zašto za Power qveri kažu da je najbolji alat koji je izmišljen za Excel još od Pivot tabela? Kako da uporedite Excel i Google tabele? Koji je najbolji način primene funkcija za pretragu podataka iz jedne ili više tabela? Šta je Power Excel?

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda