Acta Media doo

PRIMENA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

- sa predstavnicima nadležnog ministarstva -

24. april 2024. 10-14.30h

Hotel Moskva, Online-Zoom

Hotel Moskva: 17.900 + PDV Online: 14.700 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Milica Negić, načelnik Odeljenja objedinjenje procedure, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Aleksandar Dimić, samostalni savetnik u Odeljenju za upravni i upravnopravni nadzor, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Od predavača – predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobićete pojašnjenja i odgovore na pitanja u vezi sa:

 

  • objedinjenom procedurom,
  • izdavanjem građevinske dozvole i drugih vrste akata za odobravanje izgradnje objekata i izvođenja radova,
  • izdavanjem upotrebne dozvole,
  • sprovođenjem objedinjene procedure,
  • izdavanjem lokacijskih uslova.

Pravnicima u privatnom i javnom sektoru, pravosudnim profesijama,  advokatima i zastupnicima, inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, direktorima građevinskih firmi, investitorima, licima odgovornim za izgradnju, rekonstrukciju ili izvođačke radove, kao i svim drugim zainteresovanim licima

Predavači

Milica Negić

načelnik Odeljenja objedinjenje procedure, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Aleksandar Dimić

samostalni savetnik u Odeljenju za upravni i upravnopravni nadzor, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

O kursu:

Nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o planiranju izgradnji, koje su se dogodile tokom prošle godine, uvedene su značajne novine u vezi sa konverzijom, objedinjenom procedurom, pojednostavljenjem procesa dobijanja građevinskih dozvola itd.

Takođe, značajne su novine i u podzakonskim propisma, kao npr. tokom prošle godine donet je nov Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem gde se bliže propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje.

Zatim, novi Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine je stupio na snagu 26. marta.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: