Acta Media doo

Šta svaki poslodavac treba da zna

4/5

Program obuke zaposlenih, rukovodilaca i predstavnika zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Online ZOOM

17. oktobar 2023. od 10 do 12h

Željko Karapandžić, master strukovni inženjer zaštite na radu 300 ESPB, sa radnim iskustvom preko 10 godina u delatnosti građevine (visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, obnovljivih izvora energije, i dr) Stručno lice za bezbednost, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine. Koordinator u fazi izvođenja radova. Položen internacionalni Nebosh sertifikat UK, član komore inženjera zaštite Velike Britanije, interni proveravač integrisanog sistema menadžmenta ISO 9001-45001-14001.

Učesnici će moći da se upoznaju sa sadržinom kreiranja “Programa obuke zaposlenih, rukovodilaca i predstavnika zaposlenih za bezbedan i zdrav rad” na osnovu zahteva novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Poslodavcima svih delatnosti, preduzetnicima, rukovodiocima, predstavnicima zaposlenih, savetnicima i saradnicima.

Besplatno za pretplatnike BZR portala

9 9000
RSD + PDV

Nepreplatnici

Oktobarski online Panel BZR posvećen je  je obavezi poslodavca da obučava zaposlene za bezbedan i zdrav rad. Pravni osnov ove obaveze sadržan je u  čl.15. stav 1. tačka 4, čl. 33. i 34. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Učesnici online Panela će moći da se upoznaju sa sadržinom kreiranja “Programa obuke zaposlenih, rukovodilaca i predstavnika zaposlenih za bezbedan i zdrav rad”. U okviru prezentacije obradiće se kreiranje i definisanje opšteg i posebnog dela programa za bezbedan i zdrav rad.

Radni materijal: Model program obuke zaposlenih i predstavnika zaposlenih, sa prilogom.

Napomena: Redakcija BZR Portala organizovaće niz specijalizovanih radionica, u narednom periodu, na kojima će se dalje razrađivati opšti i poseban deo progam obuke, prilagođen delatnostima i organizacijama, kroz interaktivno učešće polaznika u kreiranju programa. Više informacija  17. oktobra 2023 na BZR panelu.

Željko Karapandžić

Željko Karapandžić, master strukovni inženjer zaštite na radu 300 ESPB, sa radnim iskustvom preko 10 godina u delatnosti građevine (visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, obnovljivih izvora energije, i dr) Stručno lice za bezbednost, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine. Koordinator u fazi izvođenja radova. Položen internacionalni Nebosh sertifikat UK, član komore inženjera zaštite Velike Britanije, interni proveravač integrisanog sistema menadžmenta ISO 9001-45001-14001.

Radno iskustvo:
– Izgradnja autoputa E 75 LOT 6 Koridor 10. Projekat ≈ 50 mil €
Investitor: Svetska banka
Naručilac: JP Koridori Srbije
Nadzor: Louis Berger EMPSC: ARUP
– Izgradnja autoputa E 80 LO1 Koridor 10. Projekat ≈ 30 mil €
Investitor: EIB
Naručilac: JP Koridori Srbije
Nadzor: IC Consulenten
– Izgradnja severnog prilaza mostu na Adi LOT 1. Vrednost projekta ≈ 30,5 mil €
Investitor: EIB
Naručilac: Javna agencija za razvoj zemljišta Beograda
Nadzor: JV projekat, Ces.Covi, Mostprojekt, Encode
– Izgradnja obilaznice Brčko BiH. Vrednost projekta ≈ 29 miliona €
Investitor: EBRD
Naručilac: JP Putevi doo Brčko
Nadzor: Konzorcijum Spea & Safege

– Izgradnja autoputa-grad Prilep Makedonija. Vrednost projekta ≈ 32 miliona €
Investitor: EBRD & Javno preduzeće za državne puteve Makedonije
Naručilac: Javno preduzeće za državne puteve Makedonija
Nadzor: Konzorcijum DGPU GEING Kreps Kieser und international DOO – Skopje & Euroconsulting DOO – Skopje

[wpforms id="23673"]