Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

SPECIJALISTA ZA KREDIT MENADŽMENT U NAPLATI POTRAŽIVANJA

27, 28. i 29. septembar od 10 do 14 h

ONLINE – ZOOM

Jasmina Čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji

  • Interakciju sa predavačem i predloge rešenja za Vaše izazove u ovoj oblasti;
  • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa naplatom potraživanja;
  • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka treninga, ali i postavljati na radionicama

 

Sertifikat o pohađanju programa za Specijalistu za kredit menadžment u naplati potraživanja

Ovaj trening je osmišljen za vlasnike i direktore kompanija, menadžere, finansijske menadžere, konsultante i direktore prodaje, zaposlene u računovodstvu i finansijama, vođe projekata i druga zainteresovana lica…

37. 800
rsd + PDV

Online - zoom

  • Kreiranje jasne kreditne politike prema kupcima – kod naplate potraživanja, važno je kreiranje jasne kreditne politike prema kupcima što podrazumeva funkcionalan način za dobijanja izveštaja o bonitetu kupca i formiranje kredit limita

 

  • Monitoring kupaca i sistem nagrađivanja – važno je sistemsko unošenje i praćenje da li su ispunjeni svi uslovi za isporuku robe i usluga, a jednako je važno da napravite i stimulativni sistem nagrađivanja kupaca koji imaju dobru istoriju plaćanja

 

  • Pregovaranje i naplata – ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju obaveza, pregovaranje sa kupcima je važan segment, a ako pregovori ne urode plodom, možete da aktivirate sredstva obezbeđenja plaćanja kako biste naplatili osigurana potraživanja

RADIONICA I

27.09.2023

Kreditna politika prema kupcima, izveštavanje, praćenje, limiti

RADIONICA II

28.09.2023

Provera finansijskih izveštaja, dokumentacija i pregovaranje

RADIONICA III

29.09.2023

Instrumenti obezbeđenja i naplata osiguranih potraživanja

Jasmina Čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji. 

Poseduje dugogodišnje međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih i problematičnih potraživanja i povećanju likvidnosti kompanija.

Kao ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu i finasijama odlično poznaje finansije, a kao specijalista pravnih nauka odlično poznaje pravnu regulativu neophodnu za uspešno bavljenje Cash i Liquidity alatima u cilju povećanja likvidnosti i finansijske stabilnosti kompanija.

forma za prijavu

[wpforms id="22542"]