Acta Media doo

Uvek aktuelna tema

5/5

specijalista za radno pravo

Trodnevni trening sa predstavnikom pravosuđa i advokatom specijalizovanim za radno pravo

27, 28. i 29. mart

10 do 14 h

Biserka Živanović

Danka Draško

  • saznaćete koji sve oblici angažovanja radne snage su mogući sa primerima prateće dokumentacije
  • pravilno sprovesti procedure kod najčešćih postupaka u radnom pravu
  • aneks, otkaz, naknada štete, pribavljanje privremenog boravka i radne dozvole
  • čuti sve o najnovijoj sudskoj radnopravnoj praksi.

sagledavanje radnopravnih-instituta sa svih aspekata sa kojima se susreću poslodavci.

47. 800
Hotel "Moskva"

Predavači:

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda (u penziji od novembra 2022.. godine), sa višedecenijskim iskustvom iz oblast radnog prava i radnih sporova. Član ispitnog odbora za ispitni predmet Radno pravo.

Danka Draško je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih u Srbiji. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, a specijalizovana je za postupak prestanka radnog odnosa, posebno u pogledu postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca po osnovu viška zaposlenih, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline.

27.03.2023. od 10 do 14 h

RADIONICA I

Pregled propisa iz oblasti radnog prava– oblici angažovanja sa primerima dokumentacije

28.03.2023. od 10 do 14 h

RADIONICA II

Najčešći postupci u radnom pravu – aneks, otkaz, naknada štete, pribavljanje privremenog boravka i radne dozvole

29.03.2023. od 10 do 14 h

RADIONICA III

Najnovija sudska radnopravna praksa

forma za prijavu