Acta Media doo

specijalista za zaštitu životne sredine

21, 22. i 23.februar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 53.700 + PDV
Online: 44.100 RSD + PDV

10% popusta za pretplatnike zzs.rs

Informacije:

5/5

Zorica Isoski, dipl. inž. zaštite životne sredine, direktor i osnivač preduzeća Aurora green d.o.o.

Milijan Savić, od 2012. godine član stručnog tima u Aurora green d.o.o.

Ana Spasić, poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa – Aurora green d.o.o.

Sa stručnim konsultantima koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite životne sredine osmislili smo program trodnevnog treninga, nakon čijeg pohađanja stićete sertifikat.

Program je osmišljen za lica:

 • koja se bave poslovima zaštite životne sredine u svojoj kompaniji  zadužena za praćenje zakonske regulative: zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od hemijskih udesa, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja i sl,
 • koja moraju ispravno da sprovode brojne propise o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, najboljih dostupnih tehnika i tehnologija i primenu dobre prakse, kako bi se uticaj na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru,
 • zadužena za preduzimanje odgovarajućih mera prevencije, sprovođenje monitoringa parametara životne sredine, izradu propisane dokumentacije i optimizaciju troškova  
 • zainteresovana da se usavrše u oblasti zaštite životne sredine. 

– Licima koja obavljaju poslove u oblasti zaštite životne sredine;
– Odgovornim licima za upravljanje otpadom kod proizvođača otpada;
– Licima zainteresovanim da se uključe u procese zaštite životne sredine i steknu potrebna znanja i sertifikat.

Predavači

zorica isoski

dipl. inž. zaštite životne sredine, direktor i osnivač preduzeća Aurora green d.o.o.

milijan savić

od 2012. godine član stručnog tima u Aurora green d.o.o.

ana spasić

poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa – Aurora green d.o.o.

O treningu:

Sa stručnim konsultantima koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite životne sredine osmislili smo program trodnevnog treninga, nakon čijeg pohađanja stićete sertifikat.

Svi polaznici treninga dobijaju 30 dana besplatnog pristupa Portalu ZŽS.

Radionice:

radionica i - 21.02.
 • Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite životne sredine Republike Srbije – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu u oblasti zaštite životne sredine
 • Zaštita od hemijskog udesa – obaveze i odgovornosti Seveso postrojenja nižeg i višeg reda
 • Pravni okvir za stratešku procenu uticaja na ž.s., procedura procene uticaja na ž.s. i studija procene uticaja na ž.s. sa obavezama nosioca projekta
 • Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja (IPPC) – pravni i institucionalni okvir, neophodna dokumentacija, najbolje dostupne tehnike (BAT)
 • Regulativa u oblasti klimatskih promena u Republici Srbiji – tumačenje i primena
radionica ii - 22.02.
 • Zaštita vazduha – regulativa iz oblasti zaštite vazduha
 • Monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha, uslovi za vršenje monitoringa
 • Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora – način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija, dobra praksa i prateća dokumentacija
 • Upravljanje i zaštita voda – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene i primeri iz prakse
 • Vodna akta i prateća dokumentacija – postupak za izdavanje vodnih akata
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
 • Zaštita od buke – Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini, ključne napomene
 • Zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja – pravni i institucionalni okvir, ključne napomene
radionica iii - 23.02.
 • Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji direktno/indirektno utiču na poslovanje subjekata u oblasti upravljanja otpadom;
 • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada;
 • Posebni tokovi otpada i upravljanje posebnim tokovima otpada (primeri dobre prakse);
 • Kretanje otpada
 • Obaveza vođenja evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu (elektronsko popunjavanje)
 • Sadržina Plana upravljanja otpadom.
 •  
dodatni benefit- Portal za ZŽS: svi polaznici treninga dobijaju neograničen pristup portalu 30 DANA

Lokacija:

Forma za prijavu: