Acta Media doo

Teodora Pasulj

Menadžerka za ESG usluge u kompaniji PwC Srbija. Teodora se bavi razvojem usluga u oblasti održivosti na nivou SEE regiona, a svoje iskustvo stekla ja kroz rad i vođenje različitih projekata, počev od izrade nefinansijskih izveštaja, preko uključivanja zainteresovanih strana, izrada matrica materijalnosti, pa do izrade ESG strategije.

DA LI STE SPREMNI ZA ESG?

INFO:

  • 19.05.2023
  • 10h - 14h
  • Hotel "Moskva" 15.900 rsd
  • Online - zoom 11.900 rsd
Pogledajte više

Najaktuelnija tema u 2023. godini

4/5

ESG je izraz za skup standarda kojim se meri uticaj kompanije na životnu sredinu i društvo, kao i koliko je robusno i transparentno njeno upravljanje u smislu vođstva kompanije, plata rukovodilaca, revizije, internih kontrola i prava akcionara.

Konsultanti i advokati iz PwC Srbija