Acta Media doo

Uglješa bogdanović

Master inženjer organizacionih nauka (Menadžment kvaliteta i standardizacija). Sa
više od sedam godina iskustva u primeni lean/kaizen metodologije i preko 30
uspešnih projekata i prosečnim godišnjim angažovanjem od 150 dana na
projektima, pripada redu lean konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u
Srbiji i regionu.

Sertifikovani je Scrum master i profesionalni trener, a sa više od 2000 učesnika
obuka i radionica iz različitih grana privrede obradio je mnogobrojne lean/kaizen
teme.
Industrije u kojima je stekao najveće konsultantsko iskustvo su metalska i
mašinska, tekstilna, automobilska, štamparska, prehrambena, a neke od
kompanija u kojima je do sada bio angažovan kao konsultant i trener su:
Unipromet, Stax Technologies, HF Group, Siemens, Sever Subotica, Extreme
Intimo, i-Novi tekstili, Falke, Soko Štark, Meggle, Knauf Insulation, Delmax, CNH
Industrial, Aptiv, Vorwerk, Adient Interiors, Zumtobel, Jovšić Printing Centar,
Propulzija, Ehting, Adeco…

Urednik je srpskih izdanja knjiga “Kaizen – Ključ japanskog poslovnog uspeha” i
“Gemba kaizen – Zdravorazumski pristup strategiji kontinuiranog poboljšanja” od
autora Masaakija Imaija.
Uglješa je trenutno angažovan na više projekata u kompanijama u Srbiji i
svakodnevno omogućava klijentima da unaprede svoje poslovanje, uspostave
održiv sistem i ostvare bolje rezultate i poziciju na tržištu.