Acta Media doo

Vera Despotović

Je osnovne, master i doktorske akademske studije završila je na Fakultetu
političkih nauka, Beogradskog univerziteta. Pored formalnog obrazovanja, Vera
Despotović je završila niz psihoterapijskih edukacija. Ima dugogodišnje iskustvo
rada u Savetovalištu za brak i porodicu.
Aktuelno je zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije, Departmanu za
socijalni rad u zvanju docenta. Osim profesorskog rada na Fakultetu Vera
Despotović radi kao psihoterapeut i medijator. Najuža psihoterapijska orijentacija
je partnerska i porodična problematika, a radi i na unapređivanju timske saradnje
u različitim organizacionim kontekstima.
Osnivač je i aktivni član u NGO Centar za medijaciju Objavila je veliki broj stručnih
i naučnih tekstova u oblasti socijalnog rada, medijacije i psihoterapije.