Acta Media doo

Prvi utisak je samo jedan!

5/5

Veštine poslovne komunikacije

Dr. Aleksandra Tošović

 je doktor ekonomskih nauka, akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i u javnoj upravi.

Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Kroz vežbe simulacije unapredite Vaše veštine komunikacije, pregovaranja i javnog nastupa.

Važan deo poslovanja su uspešni pregovori i konstruktivni sastanci, a glavni preduslov za sve navedeno su napredne veštine komunikacije i pregovaranja učesnika.

Pozivamo Vas na interaktivnu radionicu koja ima za cilj unapređenje veština i tehnika verbalne i neverbalne komunikacije.

i segment

Veštine komunikacije

ii segment

Principi i pravila uspešne prezentacije
(ideje, proizvoda ili usluge)

DR ALEKSANDRA TOŠOVIĆ

doktor ekonomskih nauka, akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i u javnoj upravi.

Dr Aleksandra Tošović-Stevanović je doktor ekonomskih nauka, akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i u javnoj upravi.

Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

forma za prijavu