Acta Media doo

vojkan stanković

Inzenjer telekomunikacija

Radno iskustvo:

– Odgovorni inženjer i projektant za telekomunikacione i informacione sisteme

– Projektant i Project Menadžer za Poslovna IT rešenja

– Konsultant i predavač za elektronsko poslovanje i informacionu bezbednost

– Direktor i rukovodilac IT kompanija

eFiskalizacija i Elektronsko fakturisanje

– predavač i konsultant sa preko 3000 polaznika u preko 200 vebinara, seminara, radionica i in-house predavanja. Rukovodilac implementacije u 50+ kompanija. Poznavalac praktične primene i aktuelnih izazova u primeni poslovnih informatičkih rešenja. Autor Priručnika o eFakturisanju. Kreator i nosilac razvoja NGO DMS SW koji se koristi u digitalizaciji finansijskog poslovanja i prometu eRačunovodstvenih isprava u preko 40 poslovnih organizacija javnog i privatnog sektora.