Acta Media doo

Za poslodavce

5/5

Zloupotreba bolovanja

izazovi i mogućnosti prevencije

Prof. dr Petar Bulat, redovni profesor medicine rada, zaposlen na Medicinskom fakultetu u Beogradu nastavna baza Institutu za medicinu rada

Marko Repić, partner u poznatoj advokatskoj kancelariji Doklestić́ Repić & Gajin i šef Odeljenja za rešavanje sporova firme

U “Sl. glasniku RS” br. 92/2023 objavljene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranja, a stupaju na snagu 4.11.2023.

Stoga smo odlučili da organizujemo radionicu na temu Zloupotrebe bolovanja, budući da je to jedan od glavnih razloga menjanja postojećih odredbi zakona.

“u 2022. godini, povećan je broj zahteva poslodavca za kontrolu privremene sprečenosti za rad u kojima se ukazuje na zloupotrebe „bolovanja“ od strane zaposlenih, koje dovode i do nemogućnosti organizovanja poslovnih procesa kod poslodavca, što direktno utiče na poslovni uspeh poslodavca, usled čega je i povećan broj zahteva poslodavca za kontrolu bolovanja”

Kakva su nova zakonska rešenja i šta Vas očekuje, čućete od vrhunskih stručnjaka, a takođe ćete dobiti i savete kako da sprečite i predupredite potencijalne zloupotrebe bolovanja.

Svim poslodavcima, rukovodiocima kadrovskih i pravnih službi, advokatima, pravnicima, direktorima, vlasnicima kompanija i svim ostalim zainteresovanm licima.  

Izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranja stupaju na snagu 04.11.2023.

Tema Zloupotrebe bolovanja je jedan od glavnih razloga menjanja postojećih odredbi zakona, te Vas pozivamo na interaktivan trening sa predavačima, poznatim stručnjacima u ovoj oblasti.

teme seminara:

prof dr petar bulat

redovni profesor medicine rada, zaposlen na Medicinskom fakultetu u Beogradu nastavna baza Institutu za medicinu rada

Zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Beogradu nastavna baza Institutu za medicinu rada, kao redovni profesor medicine rada.Učestvovao je i u nastavi iz medicine rada na Medicinskim fakultetima u Podgorici, Tuzli i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Ministarstva odbrane.

Paralelno sa univerzitetskom karijerom gradio je stručnu karijeru počevši od kliničkog lekara u Institutu za medicinu rada (1989) preko lekara specijaliste (1992), načelnika odeljenja za profesionalnu toksikologiju (od 1995-2009) do pomoćnika direktora Instituta (od 2001-2009).

Član je Nacionalnog saveta za bezbednost i zdravlje na radu, a od 2015. godine obavlja poslove nacionalnog kontakta Svetske zdravstvene organizacije za azbest. Obavljao je dužnost Pomoćnika ministra zdravlja za oblast međunarodna saradnja i evropske integracije. Od 2020. godine predsednik je Udruženja toksikologa Srbije.

Prof. Bulat je angažovan i međunarodnim organizacijama: član je upravnog odbora i

potpredsednik Evropske asocijacije škola medicine rada, član upravnog odbora i potpredsednik Međunarodne organizacije za zdravlje poljoprivrednika, član udruženja „Collegium Ramazzini“–udruženje 170 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine rada.

marko repić

partner u poznatoj advokatskoj kancelariji Doklestić́ Repić & Gajin i šef Odeljenja za rešavanje sporova firme

Marko je partner u Doklestić́ Repić & Gajin i šef Odeljenja za rešavanje sporova firme. Specijalizovan je za rešavanje sporova (sudski sporovi i arbitraža), posebno za pitanja koja se odnose na privredno pravo, M&A, nekretnine i građevinarstvo, radno pravo i pravo zapošljavanja. Osim u Srbiji, ima i veliko iskustvo u pitanjima koja se tiču Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Legal 500, rangira ga kao vodećeg stručnjaka u oblasti rešavanja sporova u Srbiji. Marko je takođe prepoznat od strane Who’s Who Legal kao globalni lider u oblasti privrednih sudskih sporova. Osim na maternjem srpskom jeziku, klijentima pomaže i na engleskom i ruskom jeziku.

cene kotizacije:

uživo

15.900 rsd + pdv

online

11.900 rsd + pdv

forma za prijavu