Acta Media doo

Zorica Isoski

Dipl. inž. zaštite životne sredine direktor i osnivač preduzeća Aurora green d.o.o. Sa višegodišnjim iskustvom na izradi: Studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, Planova upravljanja otpadom za preduzeća i lokalne samouprave, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC) i dozvola za upravljanje otpadom, Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a), audita i obuka iz oblasti zaštite životne sredine. Radila kao stručni saradnik u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine. Član republičke tehničke komisije za ocenu studija uticaja na životnu sredinu i IPPC dozvola, kao i nekoliko lokalnih komisija (Grada Beograda, Opštine Paraćin i Ćuprija). Eksterni ocenjivač za ISO 14001 u svojstvu tehničkog eksperta za životnu sredinu. Autor više od petnaest naučno stručnih radova u oblasti zaštite životne sredine na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.