Acta Media doo

Marko Leković

Marko Leković je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, koja između ostalog uključuje pripremu opštih akata poslodavca, ugovora o radu i rešenja kojim se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugih radno angažovanih lica. Specijalizovan je za postupak prestanka radnog odnosa, posebno u pogledu postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca po osnovu viška zaposlenih, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline. Marko je deo pravnog tima koji je angažovan u mnogim prestižnim inostranim i lokalnim projektima poput due diligence analiza. Takođe, svakodnevno savetuje klijente u postupku pribavljanja odobrenja za stalno nastanjene, privremeni boravak i radnih dozvola.

Trodnevna obuka PAYROLL SPECIALIST - Specijalista za obračun zarada

INFO:

  • 17,18,19 maj. 2023
  • 10h - 14h
  • Hotel "Moskva" 47.900 rsd
  • Online - zoom 37.900 rsd
Pogledajte više

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Branka Marković

Maja Kojović

Andrijana Malenović