Acta Media doo

Petar Bulat

Zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Beogradu nastavna baza Institutu za medicinu rada, kao redovni profesor medicine rada.Učestvovao je i u nastavi iz medicine rada na Medicinskim fakultetima u Podgorici, Tuzli i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Ministarstva odbrane.

Paralelno sa univerzitetskom karijerom gradio je stručnu karijeru počevši od kliničkog lekara u Institutu za medicinu rada (1989) preko lekara specijaliste (1992), načelnika odeljenja za profesionalnu toksikologiju (od 1995-2009) do pomoćnika direktora Instituta (od 2001-2009).

Član je Nacionalnog saveta za bezbednost i zdravlje na radu, a od 2015. godine obavlja poslove nacionalnog kontakta Svetske zdravstvene organizacije za azbest. Obavljao je dužnost Pomoćnika ministra zdravlja za oblast međunarodna saradnja i evropske integracije. Od 2020. godine predsednik je Udruženja toksikologa Srbije.

Prof. Bulat je angažovan i međunarodnim organizacijama: član je upravnog odbora i

potpredsednik Evropske asocijacije škola medicine rada, član upravnog odbora i potpredsednik Međunarodne organizacije za zdravlje poljoprivrednika, član udruženja „Collegium Ramazzini“–udruženje 170 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine rada.