Acta Media doo

ana vignjević

Defektolog – oligofrenolog, reedukator psihomotorike

Stručni saradnik Acta Media sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u radu sa decom I stručnim saradnicima u ražličitim zdravstvenim ustanovama I ustanovama obrazovanja i vaspitanja.