Acta Media doo

andrej cupać

Andrej Cupać, Vodeći menadžer održavanje, Confluence Property Management

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1999. godine.

Nakon 5 godina provedenih na projektovanju svih vrsta električnih instalacija jake i slabe struje i izradi razne urbanističke dokumentacije (regulacioni, urbanistički i prostorni planovi), 2005. godine priključuje se kompaniji Interfam, koja se smatra jednim od pionira Facility Managementa u Srbiji, kao deo MPC grupacije.

Učestvovao u konceptu razvoja integralnog Facility Mangementa, kako na poslovnim objektima, tako i tržnim centrima, prvo na objektima iz MPC grupacije, a nakon toga i ostalim objektima u zemlji i okruženju.

Nakon položenog stručnog ispita iz oblasti Zaštite od požara 2008. godine, implementirao stečena znanja i organizovao tim, koji je preventivno održavao sve sisteme zaštite od požara.

U međuvremu učestvovao u razvoju specijalizovanog softvera, za kontrolu i upravljanje svih aktivnosti na preventivnom i korektivnom tehničkom održavanju objekata, koji je implementiran na svim MPC objektima.

2018. godine polaže stručni ispit iz oblasti Energetike zgrada na Mašinskom fakultetu u Beogradu i steče zvanje energetskog menadžera za zgradarstvo.

Učestvovao u početnim fazama izgradnje objekata, kako u fazi projektovanja i izgradnje, tako i u završnim fazama primopredaje i nakon toga preuzimanja i eksploatacije objekata.