Acta Media doo

Andrijana Malenović

Andrijana je ekspert sa preko 15 godina radnog iskustva u oblasti obračuna zarada, poreskih propisa, finansija i ljudskih resursa.
Deo je posebnog konsultantskog tima koji se bavi specijalizovanim projektima za klijente.
Učestvuje u projektima revizije, due diligence-a, aplikacija za podsticaje, kao i implementacijama različitih softverskih rešenja iz domena svoje ekspertize.
Drži interne i eksterne obuke. Učestvuje u rešavanju različitih kompleksnih pitanja kod klijenata.
Zadužena je unapređenje procesa i procedura kao i za praćenje i adekvatnu primenu zakonske regulative iz oblasti obračuna zarada.

Trodnevna obuka PAYROLL SPECIALIST - Specijalista za obračun zarada

INFO:

  • 17,18,19 maj. 2023
  • 10h - 14h
  • Hotel "Moskva" 47.900 rsd
  • Online - zoom 37.900 rsd
Pogledajte više

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Branka Marković

Maja Kojović

Andrijana Malenović