Acta Media doo

Danijela Simonović

sa preko 20 godina radnog iskustva u struci  kao konsultant za zaštitu životne sredine, sa sledećim sertifikatima:

 • 371O19815 – Odgovorni projektant tehnoloških procesa
 • 475J39415 – Odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
 • Savetnik za hemikalije
 • Vodeći ocenjivač 14001
 • Vodeći ocenjivač 9001
 • Energetski menadžer
 • Položeni stručni ispit iz protivpožarne zaštite
 • Poslednji najvažniji projekat jeste rad u Spalionici Vinča, kao jednom od najvažnijih projekata u EU.

Specijalista za zaštitu životne sredine

INFO:

 • 24,29,30 maj 
 • 10 - 15h
 • Online - zoom
 • 37. 900 rsd
Pogledajte više

Sledeći nivo poslovanja

5/5

Nakon uspešno završenog treninga polaznici stiču sertifikat „ Specijalista za zaštitu životne sredine“. Na trodnevni program online treninga, koji organizujemo u saradnji sa stručnim predavačem sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite životne sredine.

danijela simonović

Danijela Simonović