Acta Media doo

Dr Aleksandra Tošović-Stevanović

je doktor ekonomskih nauka, akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i u javnoj upravi.

Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.