Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Due diligence izveštaj – instrument uspešne akvizicije

Ovaj seminar ne pretenduje da pruži iscrpnu listu mogućih rizika i postupaka za njihovo otkrivanje, već da polaznicima pruži perspektivu.

Igor Živkovski
Partner u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić   Advokat Igor Živkovski je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio osnovne akademske studije, master akademske studije i postdiplomske specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja. Advokaturom se bavi od 2010. godine i bio je saradnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić u Beogradu i stažista Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. 

• Pravni due diligence kao temeljni deo due diligence postupka (uz poreski, finansijski i tehnički/tehnološki);
• Predmet pravne due diligence analize: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, komercijalni ugovori ciljnog društva;
• Specifična pitanja kod određenih vrsta transakcija;
• Cilj pravne due diligence analize;
• Načini za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika;
• Svest o važnosti pravne due diligence analize.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

opis proizvoda

Rizik – njegovo detektovanje, smanjenje i kontrola – jeste ključni pojam, kojim se detaljno bavi advokat u svakoj transakciji. Due diligence predmeta kupovine (bilo da se radi o nepokretnostima, poslovanju, privrednom društvu) jeste ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora.

Ovaj seminar ne pretenduje da pruži iscrpnu listu mogućih rizika i postupaka za njihovo otkrivanje, već da polaznicima pruži perspektivu advokata koji, kao čuvar interesa investitora u transakciji, proveravajući pravna pitanja relevantna za planiranu transakciju nastoji da otkrije, smanji i kontroliše rizike u okviru transakcije.

 

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda