Acta Media doo

Interna revizija u korporativnom upravljanju

25. i 26. april 2024.

Hotel Moskva, Online-Zoom

Hotel Moskva: 33.700 + PDV
Online: 27.300 rsd + PDV

Informacije:

5/5

Olivera Radović, prvi državni interni revizor

Ivana Terzić, viši interni revizor 

Gordana Malešević, viši interni revizor

  • Praktična primena znanja koje ćete steći na ovom treningu, u svakodnevnim situacijama
  • Interaktivan rad sa predavačima kroz studije slučaja i praktične primere

Trening je namenjen internim revizorima, kao i onima koji planiraju da to postanu

Predavači

olivera radović

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, 

član Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, Rukovodilac samostalnog sektora za internu reviziju u AD Elektromreža Srbije i član Odbora za nominovanja UIRS

ivana terzić

dipl. ekonomista – viši interni revizor

gordana malešević

dipl. ekonomista – viši interni revizor

O treningu:

Globalni i nacionalni standardi i zahtevi koji se konstantno postavljaju pred profesiju interne revizije, predstavljaju značajne izazove na koje su revizori obavezni da imaju spreman i adekvatan odgovor i postupanje.

Ovo je početni razlog zašto organizujemo ovu važnu edukaciju sa stručnjacima koji imaju veliko iskustvo, a sa ciljem da steknete potrebna znanja interne revizije i budete sigurni kako da ih primenjujete.

Uspostavljanje funkcije interne revizije, komunikcija i izveštavanje kao i unapređenje kvaliteta i nadzora, ključne su teme ove edukacije

Imaćete priliku da analizirate različite primere iz prakse i dobijete odgovore na pitanja i nedoumice sa kojima se susrećete u Vašem poslu.

Radionice:

Lokacija:

forma za prijavu