Acta Media doo

Izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

u primeni od 01.01.2024.

09. februar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 rsd + pdv

20% popusta za pretplatnike exportinfo.rs

Informacije:

5/5

Milka Živanović,

Načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Tatjana Stanić,

Viši savetnik, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima objavljena krajem 2023. godine u „Sl. glasniku RSˮ broj 117/2023 od 27.12.2023. godine, donosi veliki broj novina u pogledu:
• rokova važenja garancija,
• utvrđivanja porekla robe,
• privremenog uvoza,
• izlaznih formalnosti i dr.

Posebno izdvajamo:  Uredbom je produžen rok važenja aktivnih garancija, te se one mogu koristiti do isteka roka njihovog važenja ili do 31. marta 2024. godine, u zavisnosti od toga šta je ranije. Takođe, produžen je i rok za donošenje odluka na osnovu ponovne procene odobrenja, pa se iste donose pre 31. marta 2024. godine.

Više informacija na seminaru sa predavačima – Milkom Živanović i Tatjanom Stanić, stručnjacima u ovoj oblasti – 26. januar – Hotel Moskva ili Online

Logistici, carinskim zastupnicima – špediterima, izvoznicima, uvoznicima, konsultantima i drugim zainteresovanim licima

Predavači

MILKA ŽIVANOVIĆ

načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

tatjana stanić

viši savetnik, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

O seminaru:

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima objavljena krajem 2023. godine u „Sl. glasniku RSˮ broj 117/2023 od 27.12.2023. godine, donosi veliki broj novina.

Posebno izdvajamo:  Uredbom je produžen rok važenja aktivnih garancija, te se one mogu koristiti do isteka roka njihovog važenja ili do 31. marta 2024. godine, u zavisnosti od toga šta je ranije. Takođe, produžen je i rok za donošenje odluka na osnovu ponovne procene odobrenja, pa se iste donose pre 31. marta 2024. godine.

Teme seminara:

Forma za prijavu: