Acta Media doo

Olivera Radović

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, član Komisije za polaganje ispita za
sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, Rukovodilac
samostalnog sektora za internu reviziju u AD Elektromreža Srbije i član Odbora za
nominovanja UIRS