Acta Media doo

Payroll specialist

Specijalista za obračun zarada

17, 18. i 19. 05. 2023. od 10 do 14 h

Hotel Moskva, Beograd ili online

Pozivamo Vas na trodnevni trening gde ćete uz savete i kroz praktične primere savladati sve aktuelne obračune zarada, naknade zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa

Branka Marković

Andrijana Malenović

Maja Kojović

Koliko god dobro poznavali obračun zarada, uvek ostaje neko pitanje sa više različitih tumačenja ili je nadležno ministarstvo donelo novo službeno mišljenje koje menja važeća pravila iz korena.

Bilo da ste senior u ovom poslu ili tek započinjete profesionalnu karijeru, na ovom treningu  ćete kroz uputstva, primere  procedura, obračuna i knjiženja naći prave savete.

Tim stručnjaka iz poznate revizorsko-konsultantske kompanije – BDO će zajedno sa Vama prolaziti kroz praktične primere, poreske aspekte, procedure, obračune i tako Vam olakašati rad i razrešiti probleme i dileme.

Trening je koncipiran tako da obuhvata dva stanovišta: pravilnu primenu radnopravnih propisa i poreski aspekt, a svaka od radionica je pažljivo pripremljena i svaki segment predavanja prate primeri iz prakse.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

RADIONICA i

17. maj 2023. od 10 do 14 h

RADIONICA ii

18. maj 2023. od 10 do 14 h

RADIONICA IIi

19. maj 2023. od 10 do 14 h

Branka Marković

Partner u kompaniji BDO Srbija od 2009. godine.

Branka poseduje 30 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva, obračuna zarada, poreza i spoljnotrgovinskog poslovanja, a takođe je duži niz godina radila kao finansijski direktor u renomiranim domaćim i stranim kompanijama. 

Kao partner u firmi, gđa Marković je nadležna za upravljanje i nadzor sektora poreskog savetovanja kao i  odeljenja računovodstva i odeljenja obračuna zarada, koje BDO pruža svojim klijentima. Ona se u svom radu bavila uslugama poreskog savetovanja za klijente iz raznih oblasti, a poseduje i veliko iskustvo u oblasti zakonske regulative koja se odnosi na strane državljane.

Branka takođe ima dugogodišnje uspešno iskustvo  u postavljanju i implementaciji raznih projekata za klijente, kao i značajno iskustvo sa mrežom BDO International kroz rad sa stranim klijentima.

Ona je takođe regionalni partner nadležan za BDO kancelarije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj za servisne linije računovodstvo i outsourcing, obračun zarada i poresko savetovanje.

Branka je član Srpskog Fiskalnog Društva.

Andrijana Malenović

U kompaniji BDO od 2016. godine i trenutno je na poziciji Senior menadžer za konsalting iz oblasti obračuna zarada.

Andrijana je ekspert sa preko 15 godina radnog iskustva u oblasti obračuna zarada, poreskih propisa, finansija i ljudskih resursa, takođe poseduje iskustvo u vodećim domaćim i međunarodnim projektima.

Gđa. Malenović se priključila BDO timu 2016. godine nakon što je nekoliko godina provela na vodećim pozicijama u kompanijama koje su specijalizovane za oblast obračuna zarada i ljudske resurse.

U toku karijere bila je zadužena za nekoliko procesa implementacije i integracije, uključujući SAP PY modul, Microsoft DYN Navision, Oracle bazu podataka, Axapta, kao i implementaciju i razvoj raznih procesa i procedura tokom različitih faza razvoja sektora obračuna zarada.

Ona je takođe nadležna za praćenje izmena zakonske regulative  iz domena Zakona o radu i poreske regulative

Maja Kojović

Radi na poziciji koordinatora odeljenja za obračun zarada u kompaniji BDO Srbija od 2015. godine.

Maja je prethodno radila u renomiranim kompanijama koje su specijalizovane za konkretnu oblast, a takodje ima dugogodišnje iskustvo i u radu u HR sektoru. Ona poseduje više od 10  godina radnog iskustva u oblasti obračuna zarada i zakonske regulative o radu i porezima. Maja je takođe učestvovala u nekoliko složenih projekata implementacije, kao što su SAP PA i SAP PY. 

Ona je zadužena za obračun plata, analizu zahteva klijenata radi implementacije rešenja AB SOFT, kao i za praćenje izmena zakonske regulative o radu i porezima i koordinaciju zaposlenih u Sektoru obračuna zarada.