Acta Media doo

Za poslodavce

5/5

Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

- praktična radionica sa modelima obračuna -

23. oktobar 2023, 10-14:00h

Hotel Moskva, Beograd ili online – Zoom

Branka Marković,

Partner za poreze, obračun zarada i računovodstvo u revizorsko-konsultantskoj kući BDO, pete najveće globalne mreže u ovom domenu profesionalnih usluga.

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima i zaposlenima u finansijskoj, pravnoj, kadrovskoj i HR službi, i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja poreskih aspekata službenih putovanja.

  • Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
  • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
  • Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja
15. 800
rsd + pdv
hotel moskva
11. 800
rsd + pdv
ONLINE

Brojne su nedoumice sa kojima se možete susresti kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu:

• Na koji način se oporezuju troškovi službenih putovanja (smeštaj, prevoz, ishrana) – neoporezivi iznos, iznos na koji se plaća porez?
• Koja je razlika između službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, poreske implikacije? Koje troškove pokriva dnevnica za službeni put u inostranstvo, a koje u zemlji?
• Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada? Da li se nešto smatra radom na terenu ili je putovanje u svakodnevnom opisu posla?
• Koliko dana najduže može da traje službeni put i šta se dešava ako traje duže od toga?
• Kakav je obračun u slučaju korišćenja sopstvenog ili službenog automobila?
• Da li troškovi službenog putovanja podležu plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i pod kojim uslovima?
• Da li direktor angažovan van radnog odnosa i lica koja nisu zaposlena kod isplatioca imaju pravo na neoporezivi iznos troškova službenih putovanja?

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našoj radionici 23. oktobra 2023.

 

teme:

branka marković

Partner za poreze, obračun zarada i računovodstvo u revizorsko-konsultantskoj kući BDO, pete najveće globalne mreže u ovom domenu profesionalnih usluga.

Poseduje 30 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva, obračuna zarada, poreza i spoljnotrgovinskog poslovanja, a takođe je duži niz godina radila kao finansijski direktor u renomiranim domaćim i stranim kompanijama.
Kao partner u firmi, gđa Marković je nadležna za upravljanje i nadzor sektora poreskog savetovanja kao i  odeljenja računovodstva i odeljenja obračuna zarada, koje BDO pruža svojim klijentima. Ona se u svom radu bavila uslugama poreskog savetovanja za klijente iz raznih oblasti, a poseduje i veliko iskustvo u oblasti zakonske regulative koja se odnosi na strane državljane.


Branka takođe ima dugogodišnje uspešno iskustvo  u postavljanju i implementaciji raznih projekata za klijente, kao i značajno iskustvo sa mrežom BDO International kroz rad sa stranim klijentima.


Ona je takođe regionalni partner nadležan za BDO kancelarije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj za servisne linije računovodstvo i outsourcing, obračun zarada i poresko savetovanje. Branka je član Srpskog Fiskalnog Društva.

forma za prijavu

[wpforms id="23548"]