Acta Media doo

Савремена управа и правосуђе

часопис за практична и теоријска питања јавне управе и правосуђа

Цена претплате на годишњем нивоу 39.600 динара

Савремена управа и правосуђе

ЧАСОПИС ЗА ПРАВНУ ПРОФЕСИЈУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ И ПРАВОСУЂУ

Стручни часопис Савремена управа и правосуђе  у издању издавачке куће ‘REGULA’ из Београда је већ пет година присутан у стручној јавности државне управе и правосуђа. Часопис је својим квалитетом задобио поверење бројних корисника водећи се максимом:

– Аутори од формата о темама од значаја –

Часопис је намењен пре свега правној струци у органима, организацијама, установама и предузећима чије се пословање финансира из средстава буџета РС, аутономне покрајине и локалне власти. Кроз ауторске текстове, приказе прописа, инструкције за поступање у пракси, као и одабране ставове судова и других надлежних органа, моделе аката и одговоре на питања Савремена управа и правосуђе даје конкретна решења и савете за законит и ефикасан рад јавне управе.

Стални сарадници часописа су еминентни стручњаци из области јавне управе и правосуђа, професуре, адвокатуре, чланови радних група за израду прописа и други истакнути правници..

У редовним рубрикама у часопису обрађене су значајне теме из области јавне управе, управног права и правосуђа, а сваки текст носи печат аутора и његово виђење решавања проблема са којима се у свакодневном пословању сусрећу запослени у органима државне управе, јавних предузећа и правосуђа.

У најновијем броју Савремене управе и правосуђа, између осталог, прочитајте:

Прочитајте најновији број бесплатно:

Часопис излази двомесечно, шест бројева годишње у штампаном и електронском издању.

Претплатом на часопис Савремена управа и правосуђе за 2023. годину корисници добијају и приступ комплетној архиви часописа.

ПРИСТУП САДРЖАЈУ ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ

Унесите претплатничку шифру за приступ садржају.

Наруџбеница

Подаци о компанији

Blank Form (#4)

Наручилац

Blank Form (#6)

АУТОРИ ЧАСОПИСА САВРЕМЕНА УПРАВА И ПРАВОСУЂЕ