Acta Media doo

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

19. mart 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV Online: 14.700 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Danijela Tanić-Zafirović, zaposlena na poziciji šefa Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca; nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor; član Radne grupe za sprovođenje AP – Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije

Jelica Trninić Šišović, načelnik odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

Sandra Tasić, šef odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove, Sektor za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

Koncept radionice je interaktivan sa ciljem da saznate sve važne informacije i spoznate sve rizike u vezi sa Sprečavanjem pranja novca i Centralnom evidencijom stvarnih vlasnika.

Predavači koji će Vam pomoći u tome su stručnjaci iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Ministarstva privrede.

Dobićete pravovremene savete i preporuke na neke od tema:

 • Ko čini sistem sprečavanja pranja novca i koje su obavezne radnje i mere koje primenjuju obveznici
 • Ko je ovlašćeno lice: uloga i obaveze
 • Procena rizika klijenta, procena rizika institucije, metodologija rada, matrica rizika
 • Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke, praktični primeri
 • Softver za pretraživanje označenih lica
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i dr.
 • svim Registrovanim subjektima u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (privredna društva, zadruge, poslovna udruženja i udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove i dr), njihovim zakonskim zastupnicima i članovima, advokatima i svim zainteresovanim licima;
 • ovlašćenim licima i zamenicima, kao i zaposlenima koji rade u organizacionim jedinicama koji sprovode propise u oblasti sprečavanja pranja novca u institucijama;
 • internim revozorima, članovima najvišeg rukovodstva i svim zainteresovanim subjektima koji učestvuju u uspostavljanju/ažuriranju sistema za sprečavanja pranja novca;
 • učesnicima finansijskog (banke, kreditne institucije, lizing, BDD društva, društva za upravljanje investicionim fondovima) ali i nefinansijskog sektora (revizori, računovođe, advokati, agenti za promet nepokretnosti itd).

Predavači

Danijela Tanić-Zafirović

zaposlena na poziciji šefa Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca; nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor; član Radne grupe za sprovođenje AP – Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije

Jelica Trninić Šišović

načelnik odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

Sandra Tasić

šef odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove, Sektor za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

O seminaru:

Koncept radionice je interaktivan sa ciljem da saznate sve važne informacije i spoznate sve rizike u vezi sa Sprečavanjem pranja novca i Centralnom evidencijom stvarnih vlasnika.

Predavači koji će Vam pomoći u tome su stručnjaci iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Ministarstva privrede.

Teme seminara:

 • Direktive Evropske unije o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, FATF preporuke-važnost  implementacije u propise i obaveze obveznika koje proističu iz preporuka
 • Ko čini sistem sprečavanja pranja novca;
 • Obavezne radnje i mere koje primenjuju obveznici;
 • Ko je ovlašćeno lice, uloga, obaveze;
 • Procena rizika klijenta, procena rizika institucije;
 • Metodologija rada;
 • Matrica rizika;
 • Sumnjiva transakcija, sumnjiva aktivnost;
 • Posredni i neposredni nadzor;
 • Kaznene odredbe
 • Ko je dužan da ga primenjuje;
 • Na koji način;
 • Nadzorni organ;
 • Softver za pretraživanje označenih lica;
 • Domaća lista označenih lica
 • Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke, praktični primeri
 • Ko su obveznici upisa u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika;
 • Ko je izuzet od obaveze evidentiranja;
 • Sadržina Centralne evidencije,
 • Osnovi evidencije;
 • Čuvanje podataka;
 • Pravno sredstvo za stvarne vlasnike;
 • Nadzor nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata
 • Prekršaji i krivično delo;
 • Praktični primeri za određivanje stvarnog vlasnika;
 • Šta će biti u novom Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (a koji je u proceduri)

Lokacija:

Forma za prijavu: