Acta Media doo

Najtraženija obuka iz oblasti radnog prava

4/5

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO I RADNE SPOROVE

27, 28. i 29. septembar 2023. od 10-15h

HOTEL MOSKVA ILI ONLINE – ZOOM

Danka Draško, advokat

Biserka Živanović, sudija u penziji

Ljiljana Bakić, Vrhovni sud

Tri dana intenzivne obuke iz oblasti radnog prava i radnih sprova sa ciljem da učesnicima prenese potrebna znanja i savete:

– kako pravilno urediti radnopravne odnose i postupati  u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa i drugih oblika radnog angažovanja,
– kako ostvariti sudsku zaštitu prava,
– koji su stavovi aktuelne sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda.

Trening je namenjen pravnicima u privatnom i javnom sektoru, zaposlenima u HR, samostalnim stručnjacima i svima koji žele da ovladaju materijom radnog prava i zaštite tih prava pred nadležnim instancama

47. 800
rsd + pdv
HOTEL MOSKVA
37. 800
rsd + pdv
ONLINE

Pozivamo Vam na trodnevnu radionicu posvećenu radnom pravu i sudskoj zaštiti. Unapređeni program rada, pruža uvid u detalje i  osobenosti radnopravne oblasti, a stručni tim predavača preneće vam svoja iskustva i savete kako da usavršite svoja znanja i budete sigurni u pravilan ishod postupaka.

Unapredite vaše iskustvo uz predstavnike advokature, pravosuđa i prakse na radionicama 27. 28. i 29. septembra (Hotel  Moskva ili online).

RADIONICA i

NORMATIVNI OKVIR RADNOG PRAVA I POSTUPANJE

predavač: danka draško

RADIONICA Ii

POSTUPANJE PRED SUDOVIMA OPŠTE NADLEŽNOSTI U RADNIM SPOROVIMA I POSEBNOSTI SPECIFIČNIH POSTUPKA

predavač: ljiljana bakić - vrhovni sud

RADIONICA IiI

AKTUELNA RADNOPRAVNA PRAKSA VRHOVNOG SUDA

predavač: biserka živanović

danka draško

je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih u Srbiji

Danka Draško

je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih u Srbiji. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, a specijalizovana je za postupak prestanka radnog odnosa, posebno u pogledu postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca po osnovu viška zaposlenih, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

biserka živanović

sudija Vrhovnog suda (u penziji od novembra 2022. godine)

Biserka Živanović

sudija Vrhovnog suda (u penziji od novembra 2022.. godine), sa višedecenijskim iskustvom iz oblast radnog prava i radnih sporova. Član ispitnog odbora za ispitni predmet Radno pravo

ljiljana bakić

Vrhovni sud

forma za prijavu

[wpforms id="22914"]

opis proizvoda

opis proizvoda