Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Strukturno rešavanje problema – 8D

Dvodnevni uživo trening u hotelu ”Moskva” sa Uglješom Bogdanovićem

Uglješa Bogdanović

Konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting, Master inženjer kvaliteta i standardizacije sa sedam godina iskustva u primeni kaizen/lean metodologije i preko 30 uspešnih projekata. Sa prosečnim godišnjim angažovanjem od >150 dana na projektima, pripada redu kaizen konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u Srbiji i regionu

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Nijedan hijerarhijski nivo u kompaniji nije imun na probleme, a ova obuka donosi praktičnu metodologiju koju možete podjednako uspešno primeniti u proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Bavite se uzrokom, a ne posledicama!

opis proizvoda

Bez obzira da li se vaša kompanija bavi pružanjem usluga ili proizvodnjom, veštine strukturnog rešavanja problema su jedne od najkorisnijih za postizanje unapređenja i obezbeđivanje da se problemi više nikada ne ponove. Strukturno rešavanje problema je metodologija koja omogućava sistematičan pristup problemu i pregršt alata koji nas kroz praćenje jednostavnih koraka dovode do rešenja. Ovaj sistem je inicijalno potekao iz proizvodnje, ali je vremenom našlo primenu u svim granama industrije i neizostavan je deo svakog kaizen/lean projekta.

U trenutku kada dobijemo reklamaciju od kupca, kada se javi kvar na mašini od koje zavisi postizanje dogovorenog roka isporuke ili se ponovo identifikuje neka neusaglašenost, stvari se obično tada nazovu pravim imenom tj. problemom.

Zašto se neki problemi ponavljaju i njihovo rešavanje traje u nedogled?

Zato što nismo eliminisali uzrok već smo se najverovatnije bavili posledicama.

Suština sturkturnog rešavanja problema je eliminisanje korena uzroka kako bi se problem rešio na način da se više nikada ne ponovi, a da se kroz proces rešavanja razvijaju veštine timova i dobra praksa prenosi kroz celu organizaciju.

Prednosti korišćenja strukturnog rešavanja prolema su višestruke:

RADIONICA I

Identifikacija i definisanje problema kroz lean prizmu

RADIONICA Ii

Praktično rešavanje problema kroz eliminaciju uzroka