Acta Media doo

Znanje koje je isplativo

5/5

Studije opravdanosti u Srbiji

Kako ubediti druge da ulože u Vaš projekat?

Studije opravdanosti su dokumenti koji služe kao dokaz nama i drugima da u neki projekat treba ili ne treba investirati.

25. i 26. april 2023.

10 do 14h

dr Zoran Đorđević
sertifikovani PMP, direktor konsultantske kuće EU Build i konsultant na velikom broju domaćih i međunarodnih projekata. On je jedan od osnivača i prvi potpredsednik FIDIC Asocijacije u Srbiji

Pogledajte više

  • Onima koji naručuju studije opravdanosti
  • Onima kojima je potrebna podrška u donošenju odluka o investiranju
  • Onima koji moraju da ispunjavaju zakonske uslove u vezi sa studijama opravdanosti
  • Oniima koji moraju drugima da obrazlažu svoje investicione odluke
  • Osnovni termini i pojmovi
  • Delovi studije opravdanosti
  • Zaštita životne sredine
  • Finansijska analiza
  • 5. Ekonomska analiza
  • Analiza i procena rizika
27. 800
hotel "moskva"
23. 800
online - zoom

Poslovni ljudi i upravni odbori donose odluke o investiciji na osnovu studija opravdanosti.

Donatori takođe zahtevaju studije opravdanosti koje dokazuju da će njihova sredstva biti utrošena u skladu sa njihovim ciljevima

Na obuci će biti analizirani zakonski i međunarodni standardi za izradu studija opravdanosti.

Takođe, polaznici će imati prilike da čuju kako se studije naručuju, izrađuju i kontrolišu u zavisnosti od potrebe naručioca.

Obuka će biti interaktivna i polaznici će moći da postavljaju pitanja u skladu sa svojim interesovanjima.

Zakoni u Srbiji traže studije opravdanosti za objekte od značaja ta Republiku i za javne investicije vrednije od 500.000€.

Banke traže studije opravdanosti da bi odobrile sredstva.

 

forma za prijavu