Acta Media doo

Upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima

Luka Milinković

Ima dugogodišnje iskustvo u kontroli i upravljanju IT bezbednošću kroz razvoj novih rešenja i obavljanje revizija IT bezbednosti.

Nakon pohađanja treninga steći ćete osnovno i napredno znanje o upravljanju
bezbednosnim i IT rizicima, i naučite kako da definišete i realno procenite rizike u Vašoj kompaniji, kao i da bolje razumete IT kontrole koje se primenjuju za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Pohađanje ovog treninga će Vam pružiti:

• Osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima koji su aktuelni i mogu se ispoljiti u gotovo svakoj kompaniji.

• Postepeno upoznavanje sa vrstama IT rizika i njihovom pravilnom klasifikacijom, kao i prevencijom i zaštitom od rizika koji se mogu ispoljiti kako u okviru interno razvijenih i podržanih IT sistema tako i kod eksternalizovanih IT usluga

• Odgovore kako adekvatno tretirati uočene informacione i bezbednosne rizike, šta je potrebno propisati i ko je za to odgovoran, kako upravljati IT rizicima na projektima, na šta treba obratiti pažnju prilikom eksternalizcije IT usluga i koje su to kritične stavke svakog ugovora

• Smernice kako bezbedno da upravljate internim razvojem i pravilno implementirate kripto algoritme i različite metode autentifikacije

• Analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija prilikom procene IT rizika, vođenja i realizacije projekata, angažovanja eksternih partnera i kreiranja ugovora.

Kome je trening namenjen?

Menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, projekt menadžerima i koordinatorima projekata, internim i eksternim revizorima, osobama zaduženim za kreiranje i kontrolu IT ugovara i praćenje rizika nad eksternalizovanim IT procesima, zaposlenima koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga kroz digitalizaciju poslovanja (digitalno poslovanje, mobilne usluge itd.), kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacije o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Potrebno predznanje – osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

Teme:

Definisanje rizika u informacionom sistemu

Okviri i najbolja praksa u upravljanju IT i bezbednosnim rizicima

Interni razvoj softvera

Matrica za definisanje i procenu rizika

Primeri iz prakse

Informacioni rizici u kompaniji

Upravljanje informacionim i bezbednosnim rizicima na projektima

Bezbednosni rizici u informacionom sistemu

Eksternalizacija IT usluga

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda