Acta Media doo

aleksandra pravdić

Advokat Aleksandra Pravdić diplomirala je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na pravosudno-upravnom smeru. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji Avramović i partneri, a od položenog pravosudnog ispita samostalno se bavi advokaturom. Pretežno postupa u građanskopravnim sporovima, uz pružanje usluga pravnog savetovanja u oblasti radnog i privrednog prava. Aleksandra je saradnica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS), nezavisnog stručnog udruženja za proučavanje, istraživanje i obuku u pravosuđu, od njegovog osnivanja 2016. godine. Pod okriljem ove organizacije učestvovala je u sprovođenju različitih projekata u vezi sa analizom, unapređenjem i jačanjem nezavisnosti pravosuđa.